Advokat Tabitha Maria Anhøj, cand.jur.

Speciale i familieret herunder 
tvangsfjernelse
forældremyndighed
samvær

“Mangler du en advokat, der ikke er bange for at gå systemet på klingen og finde fejlene, så ring endelig på tlf. 27 28 26 48. Du kan ringe 24/7.”

Om TA advokatfirma

Jeg er specialiseret i familieret, herunder tvangsfjernelsessager, tvangsadoptionssager, forældremyndighed, samvær og bopæl.

Jeg har igennem min karriere ført over 1000 sager om tvangsfjernelse og forældremyndighed og samvær.

Derudover behandler jeg også straffesager. Jeg er optaget på listen over beskikkede advokater hos UKN (ungdomskriminalitetsnævnet). Jeg har tidligere arbejdet i Ringe Statsfængsel og været ekstern lektor i strafferet og straffuldbyrdelse på Københavns universitet.

Tabitha Maria Anhøj
Tabitha Maria Anhøj

Landsdækkende service

Jeg blev færdig som cand.jur i 2013. Jeg startede egen advokatvirksomhed i 2018 hjemmehørende i Svendborg, men jeg tager sager i hele landet og er altså landsdækkende. Jeg har den filosofi, at jeg hellere vil være den dygtigste til få områder i stedet for at tage alle typer sager ind og kun tage sager lokalt.

Jeg har derfor valgt en strategi, der hedder: få sagsområder, til gengæld tager jeg dem i hele landet.

Lovpligtige oplysninger

TA advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring i HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, CVR 37 27 62 51. Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland, Tlf. 33 36 95 95.

Ansvarsforsikringen dækker ethvert ansvar advokat Tabitha Maria Anhøj måtte ifalde under sit virke som advokat. Ansvarsforsikringen dækker ligeledes al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Tabitha Maria Anhøj er beskikket af Justitsministeriet og medlem af advokatsamfundet. TA advokatfirma modtager ikke betroede midler herunder depositum eller forudbetaling. TA advokatfirma drives som enkeltmandsvirksomhed under CVR nr. 39785676.

TA Advokatfirma er underlagt advokatsamfundets regler om klager. Herunder tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. Retsplejeloven § 126
Ønsker klienten at klage over bistand eller honorar, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx.