Forældremyndighed

Skilsmisse er hvor ægteskabet ophører. I den forbindelse skal forældrene forholde sig til barnets bopæl, og hvem der skal have forældremyndigheden. Forældremyndigheden går som udgangspunkt 50/50 til begge forældre. Er der højt konfliktniveau, kan forældremyndigheden overgå til en af forældrene.

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær begynder altid i familieretshuset. Familieretshuset varetager alle sager om familien.

Om barnets bopæl

Det bedste for barnet er altid, når forældrene selv kan blive enige om, hvor barnet skal bo. Jeg tilbyder i den forbindelse af lave en samværsaftale, som kan fuldbyrdes i retten, såfremt den ikke bliver overholdt.

Som bopælsforældre har du retten til at bo med dit barn. Kan I som forældre ikke selv blive enige, begynder der en bopælssag i familieretshuset. Opnår forældrene ikke enighed til møderne i familieretshuset, vil familieretshuset oversende sagen til familieretten, som i sidste ende vil træffe en afgørelse.

Jeg bistår gerne til møderne i familieretshuset mod salær. Jeg har faste takster i forbindelse med disse møder. Retssager er ofte dækket af fri proces.

Samvær

I Forældreansvarsloven kaldes kontakten mellem barnet og den forældre, som barnet ikke bos hos, for samvær. Barnet har ret til at have begge forældre i deres liv efter en skilsmisse. Det er forældrenes fælles ansvar og pligt at medvirke aktivt og loyalt til, at kontakten til begge forældre bliver bevaret.

Alle børn og familier er forskellige, og børns behov varierer i forhold til deres alder. Der findes derfor ikke én rigtig løsning for alle familier. Den vil være forskellig fra familie til familie, hvor meget barnet skal være sammen med den ene og den anden forælder.

Er et barn mest knyttet til den ene forælder, er det naturlige at barnet tilbringer hovedparten af tiden sammen med denne forælder. Ofte er barnet knyttet lige meget til begge forældre.

Man skal som forældre afveje en lang række faktorer, når der skal laves en samværsordning. Ordningen skal bero på, hvad der er bedst for barnet.

Ønsker du juridisk støtte vedr. forældremyndighed

Har du spørgsmål om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, skilsmisse eller fri proces, så er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en samtale om din og dit barns situation.

forældremyndighed

Skilsmisse

Til en begyndelse skal I beslutte, om I skal:
  • Separeres eller
  • Skilles med det samme
En separering er en prøveperiode, hvor I kan beslutte, om I vil skilles eller blive sammen. Den direkte skilsmisse, altså skilsmisse med det samme findes i to former.
  • Skilsmisse uden særlige grunde
  • Skilsmisse hvor der ligger særlige grunde bag bruddet.
Hvis du vil separeres eller skilles, skal du sende en digital ansøgning til Familieretshuset. Hvis din ægtefælle ikke vil skrive under, kan du selv starte sagen. Hvis man som ægtefæller ikke kan blive enige om direkte skilsmisse uden særlige grunde, skal I først igennem en separationsperiode på et halvt år.

Familiehuset

Familieretshuset er en offentlig institution, som erstatter det tidligere statsforvaltning. Formålet med at ændre til familieretshuset er, at huset bedre skulle kunne tage hånd om børnenes tarv. De er til for at støtte børn, som er berørt af familieretlige problemstillinger og sikre deres trivsel. Som noget nyt oprettes også en børneenhed.

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær begynder altid i familieretshuset. Familieretshuset varetager alle sager om familien.

Familieretten

Familieretten er en del af domstolene i Danmark. Der findes en afdeling i din lokale retskreds.

Familieretten og familieretshuset er to forskellige instanser, men der er etableret et overordnet samarbejde for at sikre, at du og din familie så vidt muligt oplever et samlet forløb, hvis sagen overgår fra familieretshuset til familieretten.

Information om fri proces

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det kræver, at du opfylder en række betingelser. Som udgangspunkt er det civilstyrelsen der behandler anmodning om fri proces.

I nogle tilfælde er det dog den byret, der behandler retssagen, eller hvor sagen skal anlægges, der skal have din ansøgning om fri proces.

I sager om ægteskab og forældreansvar er det byretten, der skal have ansøgningen om fri proces. Hvis du klager over en afgørelse truffet af Familieretshuset og ønsker fri proces, skal du dog søge hos Civilstyrelsen og ikke hos retten. Det samme gælder, hvis du ønsker forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden eller ønsker at få ændret en aftale eller afgørelse om barnets bopæl.

Advokat Tabitha Anhøj
cand.jur.

Det vigtigste for mig er at være i øjenhøjde med folk. Respektere hver enkelt menneske for den de er. Jeg yder gerne en ekstra indsats, så du føler dig set og hørt i din sag. Din sag er det vigtigste for mig!

Vi benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden.