Gratis advokathjælp

Gratis advokathjælp er en ydelse, der bliver udbudt af jurister og advokater, til privatpersoner og erhvervsdrivende, som ikke har den tilstrækkelige kapital til at betale traditionelle advokatvirksomheder. 

Gratis advokathjælp formidles oftest som mundtlig rådgivning, men kan også indebære skriftlig rådgivning i begrænset omfang.

Hvem kan gøre brug af gratis advokathjælp

Du kan som udgangspunkt få gratis advokathjælp til alle sager, hvis rådgivningen er mundtlig. Alt efter sagens omfang kan rådgivningen varierer.

I tilfælde af mere komplekse sager, gælder der særlige krav (2021 tal), der skal være opfyldt før du kan modtage gratis advokathjælp:

  • Er du enlig må du ikke tjene over 344.000kr. om året.
  • Er du samboende eller gift, må jeres sammenlagt indtrening ikke overstige mere end 437.000kr. om året. Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.
  • Har du/i børn, kan i tillægge 60.000kr til indtægtsgrænsen for hvert barn.

 

Indkomstgrundlaget beregnet ud fra årsopgørelsen, fra forrige kalenderår.

Det vil sige at for ansøgere i 2021 vil årsopgørelsen for 2019 danne grundlag for beregningen. Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2019, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces, når du skal i familieretten for at få behandlet en ansøgning om bopæl, forældremyndighed eller samvær.
Hvis du får fri proces, betyder det, at statskassen betaler retsafgiften til familieretten og salæret til din advokat. Retten vælger en advokat til dig. Hvis du allerede har en advokat eller har en advokat, du ønsker, beder du blot om det.

TA Advokatfirma

Speciale i familieret, herunder tvangsfjernelsessager, tvangsadoptionssager, forældremyndighed, samvær og bopæl.

Kontaktinformation

Vi benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden.